ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

UKhisimusi

USuku luka Khisimusi isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi sikhathi senza ukuba kube khona ukuhlangana nemindeni okudala yagcinana, kuphunyulwe, futhi kuncokolwe. Kubazalwane ukhisimuzi usho usuku lapho uJesu Khres ...

                                               

IPhasika

IPhasika usuku olugukwa minyaka yonke, ngokuthi kukhunjulwe usuku okwabethelwa ngalo UJesu Krestu esiphambanweni,eGolgotha.Lolu suku lugujwa emhlabeni wonke jikelele, kukhunjulwe ubuhlungu uJesu Krestu owadlula kukho, lokhu kwenziwa abazalwane no ...

                                               

Isonto

Isonto indawo lapho amakholwa eyakhona uma edumisa uNkulunkulu. Abaningi baya esontweni ngezinkalo eziningi, besuke beziyisa kuJesu Krestu ngomthandazo. Isonto ezikhathini eziningi lisentshenziswa ngokudumisa uNkulunkulu. Siya esontweni ukuyobong ...

                                               

Umoya ongcwele

Umoya ongcwele, ngumoya obuya kuJehova. Kwathi ngenkathi uJesu Krestu eya ezulwini washiya umoya oyongcwele ukuba uthathe isikhundla sakhe uma eseya ezulwini. Lomoya uthatha isikhundla sika Krestu ukuze abakholelwa kuye uJesu Krestu bangasali beb ...

                                               

True Jesus Church

i- True Jesus Church lisonto laqala eBeijing, eShayina ngo-1917. Namhlanje, linamalunga ama-1.500.000 ezizwe zingamashumi amane namhlanu. Isonto lingxenye kaPentecostal-Protestant kabukrestu, ukuthi laqala iminyaka imikhulu kade. Isonto alivumi n ...

                                               

Usuku lwephasika

Usuku lwephasika ilapho abantu abaningi baseNingizimu Afrika bekholwa ekutheni uKhrestu usuke eyobethelwa esiphambanweni efela izono zethu sonke ngosuku lwephasika ayidliwa inyama.

                                               

Izifundazwe zase Zimbabwe

IZimbabwe yakhiwe yizifundazwe eziyishumi. Harare Mashonaland Central Bulawayo Manicaland Masvingo Midlands Matabeleland North Matabeleland South Mashonaland East Mashonaland West

                                               

IsiNgisi

IsiNgisi singulwimi. Ulwimi lwaseYurophu olukhulunywa e-Umbuso Ohlangeneyo nase-Melika, kodwa sikhulunywa ezizweni eziningi emhlabeni. Sikhulunywa ngabantu abayi-zigidi ezingama khulu amane {400 million}

                                               

ILimpopo

ILimpopo yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Igama lalesifundazwe yigama lesiNdebele, lithathelwa egameni lomfula omkhulu ohlukanisa izwe leNingizimu Afrika ne Zimbabwe. Lesifundazwe sasungulwa ngonyaka ka-1994.

                                               

IRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika iyizwe elisezansi ezwenikazi lase-Afrika, yaziwa ngokusemthethweni ngokuthi iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika. Ihlanganiswa amakhilomitha ayizi-2.798 agudle usebe lolwandle okuyi iNdiyeni kanye ne-Atlanthiki. Amazwe angomakhelw ...

                                               

ITheku

lelikhasi limayelana nedolobha, uma ufuna elimayelana nomasipala bheka la eThekwini. iTheku yidolobha eliKwaZulu-Natali ngaphansi komkhandlu we-Theku. Idololobha laseThekwini yilona elikhulu futhi elinabantu abaningi okudlula wonke amadolobha ase ...

                                               

IAfrika

Lapha uhlelo ngamazwe amashumi amahlanu nane we-Afrika. Ukwaziswa ngesiqongo, izilimi, izimali, amanani labantu, ukuminyana no-GDP. iMalta nezigaba we-Italiya, iSpeyini, iPhothugali no-Fulansi nazo ezwakazi we-Afrika, kodwa zisweYurobhu. Isiqhing ...

                                               

IBloemfontein

Heidedal, Bainsvlei, Woodland Hills Wildlife Estate, Bayswater, Brandwag, Ehrlichpark, Fauna, Fichardtpark, Fleurdal, Gardeniapark, Generaal De Wet, Hospitaalpark, Kiepersol, Langenhoven Park, Lourierpark, Park West, Pellissier, Uitsig, Universit ...

                                               

Umbuso Ohlangeneyo

e1707 "Acts of Union" uhlanganisa amazwe iNgilandi nosiKotilandi. Igama "Umbuso Ohlangeneyo" ukusebenzisa ekhulunyaka yishumi nesishiyagalombili. Igama "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" angeniswile e1927 nga-"Royal and Parlia ...

                                               

IRashiya

IRashiya izwe laseYurophu eMpumalanga nalase-Eshiya eseNyakatho. IRashiya yizwe elikhulu kunawo wonke amazwe omhlaba. Isiqongo saseRashiya IMoskwa. Ulimi isiRashiya.

                                               

INgilandi

INgilandi izwe laseYurophu. Isiqongo saseNgilandi iLondon. Ulimi isiNgisi. INgilandi yizwe eliyingxenye yOmbuso Ohlangeneyo. Lingumakhelwane nesiKotilandi enyakatho kanjalo neWelisi entshonalanga; Ulwandle lwase-Ayilendi luse nyakatho-ntshonalang ...

                                               

IsiPholisi

IsiPholisi siwuhlobo lolimi lwe Silaviki olukhulunywa ezweni lasePholandi. IsiPholisi singulimi oluyingxenye yezilimi ezikhululunywa kwiNyunyana yeYurophu. IsiPholisi sikhulunyewa ngabantu abayizi-40.000.000 umhlaba winke.

                                               

Amee

UTrần Huyền My, owaziwa nangokuthi u-Amee ungumculi nomlingisi waseVietnam. Uqale ukunaka izethameli ngo-2019 ngesikhathi ekhipha ingoma yakhe yokuqala ethi" Anh Nha O Dau The”. Futhi ngo-2019, uwine iGrammy Vietnam yakhe yokuqala ye-" The Best N ...

                                               

Igama lokuhweba

Igama lokuhweba, igama lokuhweba, noma igama lebhizinisi igama elisetshenziswa yizinkampani ezingafuni ukusebenza ngaphansi kwegama labo elibhalisiwe. Igama lalolu hlobo lwegama elihlukile igama lebhizinisi "eqanjiwe". Ukubhalisa igama elingelona ...

                                               

Tenerife

I- Tenerife iyisiqhingi seIziqhingi iKhaneli. Ngendawo engaba ngu-2.034.38 km² kanye nesibalo sabantu abangu-894.636 yisona siqhingi esikhulu kunazo zonke iKhaneli archipelago kanye nabantu abaningi ISpeyini. Inhloko-dolobha yesiqhingi kanye nayo ...

                                               

IsiTaliya

I-Eritrea - 1.500.000 ILibiya - 5.050.000 ITaliya - 58.000.000 ISpeyini - 43.000 I-Arjentina - 600.000 USanti Marino - 45.000 IMalta - 20.000 ISwitserii - 1.700.000 ISloveniya - 350.000

                                               

1983

14 ngoZibandlela - Tatum Keshwar, ubuhle-indlovukazi evela kuNingizimu Afrika, ophumelele emncintiswaneni we-Miss South Africa 2008 =? = Malebogo Marumoagae, ubuhle-indlovukazi evela kuButswana, ophumelele emncintiswaneni we-Miss World 2007

                                               

Shanghai

Shanghai amadolobha iShayina elikhulu. IShanghai ingomunye womasipala abane abaphethwe ngqo bePeoples Republic of China. Ingaphansi kokuphathwa okuqondile koMkhandlu Wombuso waseChina. Idolobha lisogwini oluseningizimu yeYangtze, noMfula iHuangpu ...

                                               

2001

George W. Bush zibika iMelika ihoxa kwa-Anti-Ballistic Missile Treaty ngo-1972. Iphalamende weNdiya ihlasela; ibulala abantu 12. 3 ngoZibandlela – Iziphathimandla zibika isiboshwa weTaliban eMazari Sharif, i-Afghanistani nguJohn Walker Lindh, umu ...

                                               

Hong Kong

Hong Kong, eyayaziwa ngokomthetho ngokuthi Hong Kong Special Administrative Region of the People Republic of China, yidolobha ogwini oluseningizimu ye iShayina at the Pearl River Estuary kanye South China Sea. Hong Kong kahle eyaziwa for skyline ...

                                               

Imfundo eShayina

Imfundo eShayina iyinqubo yemfundo eqhutshwa wumbuso, kanti ingaphansi khwehhovisi likaNgqongqoshe wezeMfundo. Zonke izakhamizi kumele ziye esikoleni iminyaka eyisishagalolunye, eyeziwa njengemfundo ephoqelelayo, kanti futhi ithola imali evela ku ...

                                               

Ubhubhane

Ubhubhane igama elisuselwa esiGrikhini, lichaza ukuqubuka kwesifo esithelelanayo esesihambe amazwe ahlukene nezindawo ezahlukene. Ukubhebhetheka ngokushesha kwesifo ebantwini abaningi abasendaweni eyodwa esikhathini esifishane kubizwa ngobhubhane ...

                                               

I-Ostreliya

I-Ostreliya izwe nezwekazi elikhulu lase-Ostreliya. Isiqongo sase-Ostreliya iKhanbhera. Ulimi isiNgisi.

                                               

IBarraba

IBarraba yidolobha laseNew South Wales e-Ostreliya. Idolobha laliyikomkhulu kamasipala iBarraba Shire. Lo masipala uhlanganiswe emasipaleni weTamworth Regional Council ngo-2004. IBarraba isendaweni ebizwa ngeBundarra-Barraba Important Bird Area. ...

                                               

IMorokho

IMorokho ; isi-Arabhu: المغeshe, romanised: al-maghrib, lit. beka ilanga lishonile; entshonalanga; I-standard Moroccan Tamazight: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, romanised: lmeɣrib; French: Maroc), ngokusemthethweni the Kingdom of Morocco, izwe elisesifundeni saseMaghre ...

                                               

I-YouTube

I-Youtube iyiwebhusayithi lapho ungabuka amavidiyo alayishwe abantu abaningi abavela kumhlaba jikelele. Ungadala i-akhawuntu nawe ukuze ulayishe ividiyo. Le webhusayithi ethandwa kakhulu yintsha kamye nabantu abadala idume kakhulu emelika ngoba k ...

                                               

Nkosi Sikelel iAfrika

Nkosi Sikelel i-Afrika ihubo elaqanjwa nguEnoch Sontonga ngonyaka wezi-1987, owabe engumfundisi esikoleni sesesonto lamaWeseli eGoli. Leli culo lagcina selisetshenziswa njengelomzabalazo laphinde laseteshenziswa njengeculo leSizwe emazweni amahla ...

                                               

Wikipedia

Wikipedia ifinyeleleka mahala, kutholakala mahala ku-encyclopedia ekwi-inthanethi, isekelwa futhi isingathwa yi-Wikimedia Foundation. Cishe wonke umuntu okwazi ukufinyelela isayithi angahlela pheze yiziphi izihloko zayo. I-Wikipedia yiyona webhus ...

                                               

Izilimi zaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika line zilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiXhosa isiZulu isiVenda isiTswana isiNdebele isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiNgisi isiTsonga isiSwazi isiBhunu isiSuthu IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24% bakabant ...

                                               

I-Inhlangano yebhola yaseNingizimu Afrika

I-Inhlangano_yebhola_yaseNingizimu_Afrika noma iSafa yiyona nhlangano kazwelonke yebhola eNingizimu Afrika. I-SAFA yasungulwa ngo-1991. I-South African Football Association iyona eyesibili yebhola le-Football Association eNingizimu Afrika ezobizw ...

                                               

ISudan

ISudan yizwe lase Afrika, lezwe linemingcele ne Gibhithe, I-Itiyopiya, I-Eritrea, iNingizimu Sudan, i-Central African Republic, iTshedi kanye ne Libhiya.

                                               

Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika

INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde aqhubeka ukuthi agujwe emva konyaka we-1994, amaningi ayegujwa ngalesi sikhathi achithwa wonke. ...

                                               

Inkohlakalo kwezezimali eNingizimu Afrika

Inkhohlakalo kwezezimali eNingizimu Afrika ibandakanya ukusetshenziswa kwemithombo nezimali zesizwe ukuzuzisa abantu ngasese, ukufumbathisa nokuzibonelela ngasese. I-Transparency International Corrupt Perceptions Index yango 2017 inikeze iNingizi ...

                                               

Umongameli waseNingizimu Afrika

Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma. Omongameli abake babamba isikhashana nguMangosuthu Buthelezi, Ivy Florence Matsepe-Casaburri.

                                               

Izifundazwe zase Itiyopiya

I-Itiyopiya inezifundazwe eziyishumi kanye namadolobhakazi amabili ayizifundazwe ngokwawo. Gambela Afar Tigray Harari Dire Dawa idolobhakazi Sidama Amhara Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region SNNPR Benishangul-Gumuz Somali Oromia A ...

                                               

Ama-Woreda ase Itiyopiya

I-Woreda yisigaba noma ingxenye yesithathu ekuhlukanisweni kwezwe lase Itiyopiya. Ngokulandelana kuqala isifundazwe, kulandele isifunda, kulandele i-woreda bese kugcina iwadi. Ngezansi uhlu lwama-woreda ase Itiyopiya ngaphansi kwezifundazwe kanye ...

                                               

IPakistani

IPakistani izwe lase-Eshiya. Isiqongo sasePakistani iSlamabadi. Ulimi isi-Urdu. IPakistan urdu: اسلامی جمہوریۂ پاکستان

                                               

Izifunda zase Butswana

IButswana inezifunda eziyi-17. Ngezansi uhlu lwezifunda zase Butswana. Sowa Kgalagadi District North-East District Lobatse Central District, Butswana Gaborone Selebi-Phikwe Francistown Chobe District Orapa South-East District Kweneng District Gha ...

                                               

INyakatho-Ntshonalanga

Lesifundazwe sinamaphethelo nezwe elilodwa; iButswana enyakatho eNingizimu Afrika lesifundazwe sinamaphethelo nalezifundazwe; EGoli empumalanga IFuleyisitata eningizimu mpumalanga ILimpopo enyakatho mpumalanga INyakatho Kapa entshonalanga

                                               

INyakatho Kapa

INyakatho Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sikhulu kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika kodwa ngokwenani labantu sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe iKimb ...

                                               

Emma Wareus

Emma Wareus iyinhlangano indlovukazi ubuhle kusuka IButswana owabeka lokuqala umgijimi-up kuya Miss World 2010 mhlaka 30 ngoMfumfu 2010 ku Sanya, China. Lona ukubekwa ophakeme kunayo ngokuba owesifazane kusuka lakubo emlandweni we pageant. Futhi ...

                                               

Isaga wesizwe

iAljiriya: بالشعب و للشعب iAngola: República de Angola iBahrain: Abanasaga wesizwe. iButswana: Pula iBukhina Faso: Unité, Progrès, Justice iBurundi: Unité, Travail, Progrès iKameruni: Paix - Travail - Patrie iKhanada: A mari usque ad mare Iziqhin ...

                                               

Izifundazwe zase Angola

I-Angola inezifundazwe eziyi-18. Ngenzansi uhlu lwalezozifundazwe. Cunene Moxico Huambo Huíla Cuando Cubango Cuanza Sul Cabinda Bié Lunda Norte Uíge Namibe Benguela Cuanza Norte Luanda Bengo Malanje Zaire Lunda Sul

                                               

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela kwaba zaseNingizimu Afrika sobandlululo wamavukelambuso, umholi wezombangazwe, futhi UMuphi owakhonza njengesithunywa uMongameli waseNingizimu Afrika kusukela ngo-1994 kuya 1999. Wayengumuntu ikhanda lokuqala wezwe black ...

                                               

Telecel Group

Telecel Group yinkampani yezokuxhumana ngakwamanye amazwe ekhona emazweni angama-20+, isebenza ikakhulukazi e- Afrika ngokuthuthuka kanye nokutholwa kwabahlinzeki kanye nabanikezeli bezinsizakalo kubaqhubi beselula.

Users also searched:

...